Tahsilat Yönetimi

image54

Doğru ve etkili dokunuşlarla, işletmenin donuk alacaklarının tahsilatına yönelik en kısa sürede çözüme ulaşılması sağlanır.

Operasyon

image55

İşletme bünyesinde belirlenecek planlama ile zaman ve personel kaynaklı sorunların minimize edilerek operasyonel süreçte oluşacak kayıpların engellenmesi hedeflenir.

Eğitim

image56

Alacak yönetimini etkinleştirecek eğitimlerin çalışanlara verilmesi hem kuruma hem de agentların gelişimine katma değer sağlayacaktır. 

Analiz & Raporlama

image57

İşletme içerisindeki tüm birimlere ait işlemler periyodik olarak raporlanmalı ve bu raporlama sonuçları doğru, açık ve hedefe yönelik bir şekilde analiz edilmelidir.  

Büro Maliyet Analizi

image58

Günümüz koşullarında maliyetler önemli bir gider kalemi olarak yer almaktadır. Yapılacak doğru planlama ile bu maliyetlerin kabul edilebilir seviyeye getirilmesi sağlanır.

Araştırma

image59

Portföy aramalarında ağırlıklı olarak iletişim bilgilerinden kaynaklı aksiyon alınamadığında zaman ve gelir kaybı yaşanmaktadır. Bu aşamada oluşabilecek kayıpları engelleyerek ve uygun aksiyonları alarak yüksek oranda ulaşılabilirlik sağlanması hedeflenir.