image9

Galle Gelişim Akademisi Call Center Eğitimleri

  


“ Galle Danışmanlık Gelişim Akademisi” kapsamındaki çeşitli call center eğitimlerimiz ve atölye çalışmalarımız kurumların tahsilat gerçekleştirme oranlarını arttırmayı ve bunu yaparken de müşteri kaybını önlemenin yanı sıra çalışan bağlılığını arttırmayı amaçlamaktadır. Eğitim isimleri ve tarihleri için bilgi alınız...
Eğitimlerimiz

image10

Tahsilat Süreçleri Eğitimleri

  

Tahsilat ekiplerinde etkinlik ve verimliliğin maksimize edilmesi için uygulanacak arama modeli ile, çağrı yetenekleri ve çağrı davranışlarında doğru uygulamaların ışığında müşteri odaklı tahsilat yaklaşımını sürdürülebilir kılmak.

image11

Koçluk / Geri Bildirim

  

Kişisel gelişimin sürekli kılınması, koçluk seanslarının etkisinin maksimum seviyeye çıkarılması ve mevcut görevde başarılı olmayı sağlayacak araçların neler olduğunun anlaşılması ve uygulama tekniklerinin aktarılması hedeflenmektedir.

image12

Etkili İletişim ve Empati

Etkili İletişim Eğitim Programı, hem yöneticiler hem de çalışanlar için gerekli olan bilgileri içeren “İletişimin Temelleri, Zor İnsanlarla İletişim, İletişimde Davranış Biçimleri ve Empati” eğitimleriyle etkili iletişim kurma konusundaki temel yöntemlerin kavranmasını hedefler.